HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการ

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการ

ทีมสนับสนุนด้านเทคนิค

HT เป็นเจ้าของทีมเทคโนโลยีระดับมืออาชีพในการแก้ปัญหาทางเทคนิคเราจะให้บริการทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

★ Pre-sales: แนะนำผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตามความต้องการของลูกค้าเราจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ TDS, MSDS และที่ปรึกษาด้านเทคนิค ฯลฯ

★หลังการขาย: การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตามความคิดเห็นของลูกค้าวิเคราะห์ปัญหาจากผ้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์


สารช่วยในการปรับสภาพ
ตัวปรับสีย้อม
Hand Feels Finishing Agent
ติดต่อ