HT Fine Chemical Co., Ltd.
textile-auxiliaries-chemicals-manufacturer
ชั้นเรียนการควบคุมอัคคีภัยสำเร็จแล้ว

ชั้นเรียนการควบคุมอัคคีภัยสำเร็จแล้ว

เวลา:   คลิก: 912

เพื่อที่จะปรับปรุงการรับรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงานและเพื่อรับมือกับความหลากหลายของไฟที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน HT จัดให้มีชั้นเรียนดับเพลิง สำหรับพนักงานโดยเฉพาะ หลังจากคำอธิบายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานมีความกระตือรือร้นปฏิบัติงานดับเพลิงและการปฏิบัติงานอื่น ๆ :

Fire Education Classes Fire Education Classes Fire Education Classes Fire Education Classes Fire Education Classes

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สารช่วยในการปรับสภาพ
ตัวปรับสีย้อม
Hand Feels Finishing Agent
ติดต่อ